Eshop prochází rekonstrukcí, děkujeme za pochopení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jsem Tomáš Hovorka a rád bych Vás informoval o tom jak zpracováváme Vaše osobní údaje na Triko4u.cz. 

Nejdřív Vám popíšu zpracování osobních údajů lidskou řečí: 

Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu, jméno, příjmení, mobil, nákupní preference a projevený zájem o produkty a informace na Triko4u) bude Triko4u.cz (Tomáš Hovorka) využívat po dobu 3 let od posledního nákupu nebo registrace. Účelem tohoto zpracování je upravovat a zobrazovat Vám nabídky a informace, které Vás zajímají. Údaje zpracováváme a případně předáváme firmám s kterými na těchto nabídkách spolupracujeme (viz. níže).

Hlavní informací je, že svůj souhlas můžete kdykoli zrušit a to v každém e-mailu, který od nás dostanete. Zároveň můžete požádat o opravu a nebo kompletní výmaz těchto údajů.


Základní termíny, kdo je kdo?

Správce údajů - Tomáš Hovorka, provozovatel e-shopu
Zpracovatel
- Spolupracující firma nebo OSVČ (s podepsanou zpracovatelskou smlouvou)
Subjekt údajů
- tak to jste Vy, kteří chcete udělat objednávku na našem e-shopu.


Tomáš Hovorka Triko4u, se sídlem Nové náměstí 19, Praha 10, IČO: 67897908. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 06.04.1998, evidenční číslo ŽL: 31009-65598  ( dále jen "Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se "Subjektu údajů" (Vy):

 • Jméno a příjmení
 • Mobilní telefon - zaslání SMS při dodání zboží
 • E-mail - odesílání obchodních sdělení a informací o objednávce
 • Fakturační a dodací adresa - dodání a fakturování objednávek

Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)


Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely:

 • Poskytování kvalitnějších služeb - výběr nových potisků a produktů na sport
 • Personalizaci reklam - nechceme Vám posílat nabídky na rybářská trička, když jste volejbalista nebo pánská trička, když jste žena.
 • Analýza návštěvnosti - zpracování počtu a druhu návštěv na našem webu

Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.


V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány v rozsahu:

 • Identifikační údaje (Jméno a příjmení)
 • Kontaktní údaje (adresa, mobil, e-mail)
 • Informace, který klient sám poskytl Správci

 a to po dobu tří let od předání údajů.


Předávání osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů budou předávány třetím stranám za účelem jejich zpracování a vytváření newsletterů a cílených reklam. Spolupracující firmy jsou:

 • Smartemailing - rozesílání newsleterů
 • Facebook, Google a Seznam.cz - distribude reklamních sdělení
 • Marketing Makers - správa reklamních kampaní Adwords a Sklik
 • Daniela Tekalová - administrace objednávek a správa e-shopu
 • Dudek HT, s.r.o - balení a rozesílání objednávek

Práva, které máte ohledně zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce:

 • Přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • Opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR)
 • Omezení zpracování (čl. 18 GDPR).
 • Vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR)
 • Právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR)

Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese tomas@triko4u.cz. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

noimg